Mr. Troelstrastraat gezien van het Marktplein.Vorige

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?