Sportlaan omstreeks 1970


Reconstructie van de aansluiting Koninginneweg naar de Sportlaan.

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?