Oorspronkelijke bebouwing


Voor deze opname van de woning G.Bulsing wordt als jaartal opgegeven 1895. Tussen 1902 en 1905 is het tegenwoordige pand hier gebouwd dat het Groentje aan de westzijde afsluit

Vorige

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?