Groepsfoto ± 1915


Hervormde Singelkerk met links midden de O.L.school sinds 1985 ingericht als oudheidkamer
Zie tevens onder 2920-002-163

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?