Ringdijk


Ringdijk genomen van af de Kerktoren met molen op de achtergrond.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?