Ringdijk


Molen in werking, op de achtergrond links de molen en rechts de kerktoren.
Met een opa op de voorgrond.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?