Ringdijk Dorpstraat, Eenigendijk


Gezicht op achterzijde van de korenmolen "De Korenaar" aan de Ringdijk uit het jaar 1900
Deze was als graanmalerij in gebruik.
Foto toont achterzijde met op voorgrond links moeder met daarnaast rwee kinderen met een oma en opa?
Op de stelling de 3 mannen vermoedelijk de molenaar met hulpen.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?