Ringdijk Dorpstraat, Eenigendijk


Gezicht vanaf kruising Lagendijk/Havenstraat richting molen.
Met alleen rechts zicht op woningen/winkels
Bakker Nugteren, Alida Nugteren, drukkerij ?, omstreeks 1900
Een foto uit de tijd van ds.de Groot (1896-1900) is die van de eerste pastorie aan de tegenwoordige Ringdijk (thans dierenwinkel H.van Os)

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?