Rembrandtweg omstreeks 1962


Rembrandtweg is één der straten van de wijk die van 1955 - 1961 is gereedgekomen en uitsluitend namen heeft van Nederlandse schilders die internationaal als grote meester worden erkend.
De Blaak is de straat in het verlengde van de Rembrandtweg. Deze naam houdt de herinnering levend aan het watertje dat de gehele polder Nieuw Reyerwaard doorsneed van de Westzijdsedijk tot aan het uitwateringsgemaal te Bolnes. Een gedeelte is toen op een mooie manier in het stratenplan opgenomen.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?