Lagendijk omstreeks 1925 Limonade / wijnhandel den Hoed.


Foto uit omstreeks 1925
Limonadefabriek aan de Lagendijk van P.den Hoed. Met Paul en Willem den Hoed. Links zittend Jan van der Steen Later was er ook een wijnhandel "Het Oude wijnhuis" gevestigd.
Heden is het gebouw geheel gerenoveerd.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?