Kerkpad ± 1980


Links een woonhuis rechts de Oudheidkamer.
In het midden de Singelkerk.

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?