Op de voorgrond de boezem,


De boezem naar het gemaal in Bolnes , in het midden de Markstraat,Rechts de bomen langs de Benedenrijweg, Juni 1995

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?