Wateroverlast bij Bakker Staal in 1953


1953
Wateroverlast bij Bakker Staal.
Links Holland van der Kolk
2de van rechts Theeuw Oosthoek.
Vrouw in het bootje is secretarresse Gre de Jong

Rechts ingang kantoor en links de houten loods

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?