Bakker Staalfabriek


Ook de bedrijven buitendijks ontkwamen niet aan de wateroverlast

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?