Sponningen voor de waterkering


Na het gereedkomen van de Deltawerken zijn deze sponningen overbodig geworden.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?