Krantenfoto Rotterdamsch Nieuwablad


De Ringdijk te Slikkerveer brokkelde op 3 plaatsen aan de binnenkant af. Nabij Woudestein, tussen de Prins Hendrikstraat en de Amaliastraat nam dit ernstige vormen aan. Honderden vrijwilligers verwerkten hier duizenden zakken zand. Met gunstig resultaat. De dijk bleef behouden.

Hier tussen de trappen van de Prins Hendrik Straat en de trap voor boekhandel de Waard is altijd na 53 in het taluut een verhoging geweest van de trottoirbanden ,zakken cement en stenen die daar weggeworpen zijn ter voorkoming van een doorbraak. het was een geluk de dijk daar werd behouden wat naar mijn idee het geluk was dat er in de gemeente Ridderkerk geen slachtoffers zijn gevallen want dan had het hele achterland van het eiland Ijsselmonden open gelegen voor het water

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?