Bruiloftsgezelschap


voor de Ned. Herv. Kerk Rijsoord

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?