De Lofstem in 1912 ( Ridderkerks Zangkoor)


1912
Zangkoor De Lofstem olv dirigent T. C. Bulsing
Het "Comite voor "De Wet" te Ridderkerk.
Zittend in de voorste rij de bestuursleden de heeren W. van Jolingen, B.Vlasblom, G van Beek Azn, C Lodder en J de Ruiter

Deze vereniging was de voorloper van het Ridderkerks Zangkoor

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?