Aanlegplaats Fop Smit in 1905


1905.
Slikkerveer, steiger met ponton voor de Fop Smit boten.
Links op de foto de kleine paardenomnibus. Tegen de stapelstenen de dienstfiets van de agent, die op de steiger het afmeren gadeslaat
Niemand kon toen bedenken dat op 2 november 1935 de diensten van dit bedrijf werden stilgelegd.
Tegenwoordig vaart men met de snelle waterbus als aanlegplaats de Schans

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?