Klaar voor tewaterlating


Handj bij.
Een afgebouwd vaartuig werd in het verleden "met man en macht"te water gelaten.
Ook het vervoer over het werkterrein geschiedde met de nodige mankracht

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?