Slikkerveer Postkantoor


Foto uit 1931

Het derde hulppost- telegraaf- en telefoonkantoor van Slikkerveer was slechts door één pandje van zijn voorganger gescheiden. Dit huis behoorde oorspronkelijk bij de reeds in een vroeger stadium gesloopte boerderij van Wout van der Kulk. Op de plaat hieronder staat de toenmalige direkteur Leeuwis op de brug. Voor de deur onder de luifel staat zijn opvolger Van den Bovenkamp en tussen hen beiden in ziet u de besteller Piet Lodder. Het kleine huisje naast het postkantoor stond precies in het tracée van de Nassaustraat. Men heeft toen de ene helft van het huisje gesloopt en tijdelijk de Nassaustraat versmald laten aansluiten op de Benedenrijweg. Het halve huisje is blijven staan tot na het overlijden van de laatste bewoner, waarna de Nassaustraat kon worden voltooid.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?