Straatbeeld


De Donckselaan mag niet ontbreken wanneer een beeld van Bolnes wordt verlangd. Hierboven een deel van de huizen, die aangeduid plachten te worden als het "Roergebied". Tijdens de bouw van deze huizen in de twintiger jaren was er de geallieerde bezetting (Franse en Belgische troepen) van het Duitse industriegebied. Deze was nodig gevonden wegens het Duitse pogen om onder de herstelbetalingen (op grond van het tractaat van Versailles) uit te komen. Die bezetting van hun Ruhrgebiet zat de Duitsers niet lekker en de kranten hadden dagelijks berichten over stakingen en onlusten. Toen nu in de Donckselaan enige tijd achter¬een ook wat rumoer was ontstaan, was de spraakmakende gemeente er gauw bij om dit in Roergebied te herdopen en bij vele staat de buurt nog onder die naam bekend.
(Uit Selectie Ridderkerk deel 2)

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?