Bolnes Donckscheweg


We zijn op Bolnes aangeland en de Donckscheweg vraagt de aandacht. De tegenwoordige benaming is weer Donckselaan in overeenstemming met Kuipers Atlas van 1866. Donckseweg was echter de meer gebruikelijke aanduiding. In een vroeger stadium heette zij (zo bijv. in een protocol van dijksmeting in 1533) Broertgenswech.Deze betiteling duidde op het feit dat
de monniken van Den Donck (Sint Maartensdonck) hier meer dan 100 jaar landerijen in bezit hadden gehad. In 1544 waren deze verkocht aan Arent Brouwer in Dordrecht. Voor de liefhebbers van cijfers: de weg is 840 meter lang. U ziet de bebouwing; slechts één woning is aanwezig, waarin de familie Boonstoppel. Het is opmerkelijk hoeveel kaarten ik reeds onder ogen heb gekregen uit verschillende tijden met een kruisje bijgetekend op de heul. De Donckseweg was de kortste verbinding tussen Bolnes en het dorp en er reed nogal eens een fietser met al te hoge vaart de stoep af. Die plompte dan gewoonlijk op dezelfde plaats de "vrij diepe sloot in. Vandaar dat kruisje.


De foto genomen vanaf de Ringdijk
Briefkaart uitgegeven door J.Gruijter, Schoonhoven

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?