Woningen in de Steur


op de voorgrond werd later Verpleeghuis Salem gebouwd. Omstreeks 1995

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?