De oude Feithstraat.


Deze duracognetwoningen zijn ondertussen gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
De straten Het Sonnet, Kadrant en Rondeel maken hier nu deel vanuit.
Deze woningen zijn gebouwd omstreeks 1965 en gesloopt omstreeks 2008.

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?