Nieuwe haven met MS Tias tijdelik Asielzoekersverblijf.


TAIS aan bakboortzijde heeft gefungeerd als tijdelijke verblijf voor asielzoekers

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?