De haven van Ridderkerk omstreeks 1915


Hier vond het lossen van de goederen plaats die door de schippers werden aangevoerd. Zand, kolen, turf enz. Veelal werd de handkar gebruikt om e.e.a. verder te transporteren. Het schip op de voorgrond is dat van de vaste beurtschipper op Rotterdam en Dordrecht en ligt ongeveer op de plaats waar de Noordenweg en de Havenstraat elkaar kruisen. In verband met het regelmatig optreden van hoog water lag de vloer van de huiskamer hoger dan de straat, vandaar de trapjes bij de voordeur.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?