Mr. Troelstrastraat gezien vanaf het Marktplein/


Dr. Colijnstraat.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?