Kruijffstraat omstreeks 1930


Gezien vanaf de Kerkweg. Datum poststempel is 1941
Op de kaart staat aangegeven Burg.Kruijfstraat.
In 1941 was de naam al Burg.Kruiffstraat.
Genoemd naar oud burgemeester Kruijff. Jaren geleden werd de straat aan de Kerkwegzijde ook al foutief (kruijsstraat) genoemd .Terwijl aan de Lagendijk- zijde wel de goed naam vermeld stond.
Vroegere naar is Oranjesingel.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?