Achter de stee van Van der Kulk Ploeg voor achter een kleine tractor Een zeug met biggen bij de fam.Van den Berg a/d. Ben.Rijweg Huig Meijer met zijn vrouw aan het aardappels kuilen 1943 Met H.Romein worden komkommers gekist v/d.veiling Fam. Stehouwer uit H.I.A. aan het koren pikken (Maaien) Aardbeien plukken met de fam. Van Vugt in  Rijsoord 1935
Opsteken van hooi door Gerrit Kruidenier Fam. Van der Pol bezig met de tuinbonen oogst omstreeks Bas van Gelder met vrouw en kinderen op aan het melken Augustus 1942 W.Blok 1938 Onkruid schoffelen Aug.1940 Een rustpauze (schafttijd) tijdens het korenmaaien Tuinder Jan de Klerk
1917  De familie Kranendonk van de Lagendijk Piet van Beek aan het melken van de koeien dit is Betsie Aardbeien plukken in de zomer van 1936 Juli 1943 Koolzaaddorsen 1942  Het ploegen met een driespan 1938 Het dorsen van erwten Het binnen halen van de tarweoogst
Kofiepauze tarweoogst met van der Giessen en van der Waal  Omstree 1930 Schrepelen en schoffelen van de aardappelen Leen van Wingerden J.zn voor de put (pit) met witlofwortelen Op het land aan de Voorweg. Koolzaad dorsen Tuindersbedrijf aan de Hogeweg. Loonbedrijf Van der Waal aan het dorsen
Medewerkers van het Loonbedrijf Van der Waal (Koffiepauze) Cees Groenenboom op de paardenmarkt achter Huis te Woude W. van der Kulk aan het melken met de melkkaros 1926 achter de boerenstee bij W. van der Kulk Tarweoogst op het land van  W. van der Kulk Aardbeien plukken het land van Van der Waal aan de Lagendijk Aardappelen kuilen. Zo werden aardappelen bewaard.
Pagina : 1 2 3 4 5 6

Submappen in 001 Boer- en landbouwbedrijven

Map Foto's Sub mappen
T.b.v.R.Plaisier 22 0